Yoga

Yoga är uråldrig visdom som ursprungligen sägs ha uppstått i Indien för tusentals år sedan. Yogan består av såväl fysiska som mentala och spirituella handlingar och det är i huvudsak religionerna hinduism, buddhism och jainism som inkorporerat dessa praktiker i livsläran.
yoga3För oss i västvärlden är yogan kanske mest en träningsform, men allt fler upptäcker även dess djupgående verkningar på vårt inre välmående. Vi blir lugna, stärkta, avslappnade, får bättre självbild och kan hantera världens bekymmer och motgångar lättare.

Varför yoga?

Idag lever många människor under väldigt stressframkallande förhållanden. Vi arbetar mycket och ska samtidigt försöka att kombinera karriären med tillfredsställande familjeliv. Allting i vårt samhälle går snabbare och snabbare, vi möts dagligen av miljontals intryck som våra hjärnor desperat försöker att sortera. Vi lever i en värld som är grundad i prestation. Det ska presteras, uppnås och jämföras med. Till följd av detta har västvärlden fått allt sämre hälsa. Många människor är överviktiga, har
spänningshuvudvärk, lider av ångest och depression, har dåligt immunförsvar och sämre näringsupptag.
yoga6Med yoga får vi ett starkt verktyg att motverka denna negativa spiral och det nedbrytande förloppet. Vi lär oss att andas djupt och medvetet, blir av med spänningar, känner av våra egna begränsningar, möjliggör återhämtning, förbättrar matsmältningen och mycket mer. Yogan är det rum dit den moderna människan kan gå när hon vill känna att hon fortfarande är en del av det mystiska, universella all-medvetandet, för att kunna hantera samtidens påfrestningar. Här behöver hon inte prestera. Hon kan komma precis som hon är.

Olika typer av yogaformer

Det finns ett flertal olika yogaformer och alla passar självklart inte alla. Det gäller att man provar på ett par stycken för att hitta sin egen väg.

Yogan har bara funnits i väst i cirka 200 år och dess revolution är anmärkningsvärd! Den kan blandas med dans, idrott, kampsport, religion, fitness, pilates och mycket mer, det är bara fantasin som sätter gränserna!

yoga7
Traditionellt brukar man dock tala om totalt cirka 22 olika yogaformer, varav sju är de allra mest vanliga och välanvända inom yogisk tradition. Dessa sju är Bhakti yoga, Jnana yoga, Karma yoga, Raja yoga, Hatha yoga, Mantra yoga och Tantra yoga. Du känner säkert till ett par av dessa, varav den sistnämnde ju oftast kopplas samman med tantriskt sex.


Jag har nyligen provat på Bikram yoga, vilket innebär att klassen tränar tillsammans i ett upphettat rum. Mycket svettigt! Värmen bidrar till en djupare stretch och bättre blodcirkulation och kan rekommenderas starkt. Det ska även vara mycket gynnsamt för kroppens syresättning och utrensningsprocesser.
Vad du än provar när det gäller yoga, så kan du inte göra fel! Det är det som är så fantastiskt med denna träningsform. Man behöver inte känna någon press att prestera eller uppnå samma saker som alla andra, utan man börjar från den utgångspunkt man står vid och arbetar sig sedan uppåt i sin egen takt. Efter ett yogapass kommer du att känna dig lugnare, mer tillfreds och bättre rustad att möta världen.